Visie

We moedigen onze bewoners aan om zelf te doen wat ze kunnen, we doen samen wat ze (nog) niet alleen kunnen en waar nodig is krijgen de bewoners structurele ondersteuning. Zo willen we deelname aan het ‘gewone’ leven faciliteren. We betrekken de bewoners bij het dagelijks reilen en zeilen van een huishouden, we nemen ze mee de tuin in, naar buiten, we activeren ze door spel en sport.

Er mogen zijn is het resultaat

Er mogen zijn zorgt voor een zinvol ervaren leven. Daar waar ontwikkeling mogelijk is bij een bewoner, wordt hierop ingezet. Waar continuïteit en stabiliteit gevraagd wordt, bieden we dit. Deze balans vinden is integraal onderdeel van onze begeleidershouding door middel van onderstaande drie pijlers.

  1. Communicatie is contact.
  2. Gedrag is communicatie van een behoefte.
  3. Onze zorg is gericht op actief deelnemen aan het leven.
© 2024 Alle rechten voorbehouden - Een Driestroomhuis met 24-uurs woonzorg