De Begeleiding

Er is een betrokken begeleidersteam aanwezig. Overdag als de bewoners thuis zijn, zijn er 2 tot 3 begeleiders en ’s nachts is er 1 begeleider.

De begeleiding op Stellaluna houdt het huishouden draaiende en zorgt ervoor dat een ieder een fijn en veilig thuis heeft. Dit kan door een dagstructuur te bieden, goed in contact met elkaar te staan en ervoor te zorgen dat de bewoners goed voor zichzelf kunnen zorgen.

  • Elke bewoner heeft een eigen persoonlijk begeleider.
  • Elke bewoner krijgt wekelijks een aantal individuele uren begeleidingstijd.
  • Elke bewoner heeft een eigen zorgplan met leerdoelen waar samen gericht aan gewerkt wordt.

Waar kan handelt de bewoner zelfstandig. Waar nodig is, is er structurele ondersteuning.

Zo kan een bewoner bijvoorbeeld wel zelf koken, maar is er begeleiding nodig in het samen het appartement opruimen en schoonmaken.

Naast het begeleidersteam is er ook een behandelcoördinator en een systeemondersteuner. Zij sturen de behandellijnen aan en volgen alle zorg -en begeleidingsvragen.

Een aanzienlijk deel van het begeleiden gebeurt op een terloopse manier in het dagelijkse leven, door gesprekken met elkaar te hebben en aan te sturen op constructief gedrag. Het contact is laagdrempelig, de begeleiders en de bewoners bouwen een band met elkaar op. Aansturen met humor werkt goed.

Verschillen mogen er zijn, wel voelt het contact tussen bewoner en begeleider door de verschillen heen gelijkwaardig aan. De bewoner wordt serieus genomen.

Alle begeleiders werken graag zorgvuldig en eenieder heeft zijn/haar eigen persoonlijke kwaliteiten. Het team vult elkaar hierin aan.

De meeste begeleiders zijn doof of slechthorend. Allen zijn gebarentaalvaardig.

Zo is er voor alle bewoners op een vanzelfsprekende manier toegang tot communicatie in hun leefomgeving. Ze luisteren graag mee met lopende gesprekken en haken hier op in.

Doordat we een gebarentalige woonomgeving bieden, speelt doofheid voor onze bewoners een kleinere rol. Bovenstaande vergroot het gevoel van comfort, overzicht en veiligheid.

Een deel van de begeleiding is vooraf uitgewerkt aan de hand van begeleidingsafspraken / lesmaterialen / leerdoelen. Een aanzienlijk deel van de begeleiding vindt echter spontaan plaats in het dagelijkse leven, tijdens gesprekken en tijdens contactmomenten met elkaar. De combinatie van gericht en spontaan begeleidingsaanbod brengt met zich mee dat het gebodene beter verankert bij de bewoner in diens persoonlijke ontwikkeling.

© 2024 Alle rechten voorbehouden - Een Driestroomhuis met 24-uurs woonzorg