Stellaluna, een thuis voor Doof plus 

Stellaluna biedt kleinschalige 24-uurs woonzorg.

De woonzorg is op maat, al naar gelang wat de zorg -en begeleidingsbehoefte is.

Er wonen 8 dove en slechthorende gebarenvaardige jongeren en jongvolwassenen op Stellaluna in een woonboerderij en in een huisje ernaast.

‘Doof plus’ is de doelgroep van Stellaluna. ‘Doof plus’ is doof of slechthorend zijn en daarnaast nog wat anders erbij hebben. Bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking en/of een jongere sociaal emotionele ontwikkeling met gedrags-, psychische -en communicatieproblematiek tot gevolg.

Zelfstandig wonen is voor deze doelgroep om diverse redenen (nog) niet goed mogelijk, terwijl er wel de behoefte bestaat om autonoom en zelfredzaam te zijn. Evenals de behoefte om zich verder te ontwikkelen, onderdeel zijn van een groep en hebben van toegang tot  taal en communicatie.

De mensen op Stellaluna zijn redelijk tot vloeiend gebarentaalvaardig.
De leeftijd van de doelgroep is circa 15 tot 35 jaar.

Ervaringen

Een bewoner:

‘Bij Stellaluna sta ik in contact met mijn omgeving. Ik kan de verbinding met hen aangaan’.

Een moeder van een bewoner:

‘Mijn jongvolwassen kind krijgt hier de aangepaste communicatie en de omgeving die ze nodig heeft. Ik ben opgelucht en mag nu een stukje loslaten’. 

Een persoonlijk begeleider:

‘Hier wil ik werken, want hier kun je met de bewoner sturen naar de toekomst’.

© 2024 Alle rechten voorbehouden - Een Driestroomhuis met 24-uurs woonzorg