Stellaluna

Een Driestroomhuis met 24-uurs woonzorg en begeleid wonen

De woonzorg bij Stellaluna wordt geboden aan dove jongeren en jong volwassenen.

De zorg is er voor 2 groepen:

1. Woonkern 24-uurs zorg met verblijf, begeleiding en behandeling
2. Begeleid wonen met verblijf, begeleiding en behandeling

‘Doof plus’ is de doelgroep van Stellaluna. Hier gaat het om mensen die doof of slechthorend zijn en daarnaast met andere problematiek te maken hebben. Bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking en/of een jongere sociaal emotionele ontwikkeling met gedrags-, psychische -en communicatieproblematiek tot gevolg.

Zelfstandig wonen is voor deze doelgroep om diverse redenen (nog) niet goed mogelijk, terwijl er wel de behoefte bestaat om autonoom en zelfredzaam zijn. Evenals de behoefte aan leren, contact en toegankelijke communicatie. De doelgroep beheerst de gebarentaal redelijk tot vloeiend.

De leeftijd van de bewoners bij Stellaluna is op dit moment van 13 tot 24 jaar.
Uiteindelijk richt Stellaluna zich op de doelgroep in de leeftijd van circa 15 tot 35 jaar.

24-uurs woonzorg

De bewoners van de 24-uurs woonzorg hebben elk hun eigen slaapkamer en leven gezamenlijk in de ruime woonkamer en woonkeuken. De begeleiding is gericht op ontwikkeling. De begeleider houdt als opvoeder/verzorger het huishouden draaiende. Er wordt een veilig en geborgen leefklimaat geboden aan de bewoners in de vorm van zorg en opvoeding of begeleiding. De bewoners worden voorzien in hun basisbehoeften zoals een eigen slaapkamer, goede nachtrust, gezond en gevarieerd eten en alledaags geluk, kwaliteit in het leven door de dag heen met een goede daginvulling en passende activiteiten. Externe behandeling wordt indien nodig ingezet.

Begeleid wonen

Deze 18+ bewoners hebben hun eigen appartement/studio met een eigen keuken en badkamer.
De begeleiding is 24/7 uur bereikbaar voor hen.

De 18+ begeleid wonen groep kent 3 vormen van begeleiding:
– Een of twee keer in de week individuele begeleiding van de (persoonlijk) begeleider, in totaal gemiddeld 5 uur per week;
– Op vaste momenten in de week samen met de begeleiders en andere bewoners (bijvoorbeeld samen boodschappen doen, koken, sporten, activiteiten ondernemen);
– Begeleiding op behoefte in de directe leefomgeving. De bewoner en begeleider kunnen elkaar opzoeken en de bewoner kan elke dag op 2 dagdelen inlopen in de keuken en woonkamer van de woonkern.

De 18+ begeleid bewoners starten in principe in het eerste half jaar op Stellaluna grotendeels op de 24/7 groep en eten dan ook mee. Van daaruit kunnen ze op eigen tempo toeleven naar meer zelfstandig leven in hun eigen appartement/studio. De 18+ doelgroep die begeleid woont, wordt gemonitord in welke zorg er nodig is en krijgt dit op maat aangeboden. Begeleiding is 24/7 aanspreekbaar/oproepbaar en dagelijks aanwezig. Externe behandeling wordt indien nodig ingezet.

De begeleiding

Elke bewoner op Stellaluna heeft een actieve invulling van de dag met school/opleiding/dagbesteding/werk. In de vrije tijd worden kleine en grotere activiteiten zowel aangemoedigd als aangeboden. De activiteiten zijn in en rondom huis als verder van huis. Iedere bewoner heeft een eigen persoonlijk begeleider. Verder sturen de behandelcoördinator en systeemondersteuner actief de behandellijnen aan en volgen ze alle zorg -en begeleidingsvragen.
Een deel van de begeleiding is vooraf uitgewerkt aan de hand van begeleidingsafspraken/lesmaterialen/leerdoelen.
Een aanzienlijk deel van de begeleiding vindt echter spontaan plaats in het dagelijkse leven, tijdens gesprekken en tijdens contactmomenten met elkaar. De combinatie van gericht en spontaan begeleidingsaanbod brengt met zich mee dat het gebodene beter verankert bij de bewoner in diens persoonlijke ontwikkeling.

Zorg en begeleiding mag laagdrempelig en met spel, plezier en humor plaatsvinden.
Het contact tussen bewoner en begeleider voelt door de verschillen heen gelijkwaardig aan. De bewoner voelt zich serieus genomen. Zo kan de bewoner zich nog beter socialiseren door in de groep verschillende rollen in contact met elkaar in te nemen en uit te proberen.
De bewoners hebben onderling een band met elkaar en met de begeleiders.
De begeleiders zijn vertrouwd voor de bewoners. Het begeleidersteam is betrokken aanwezig. Iedere begeleider heeft zijn/haar eigen kwaliteiten, het team vult elkaar hierin aan. Het overgrote deel van de begeleiders is doof of slechthorend en zeer gebarentaalvaardig. Waardoor op Stellaluna toegang tot communicatie en informatie voor de bewoners vanzelfsprekend is. Dat is een unieke situatie.

Er wordt gebouwd aan een nieuwe invulling van de website. Ook een nieuw logo komt eraan.

Verder is er op dit moment plek beschikbaar voor 1 nieuwe bewoner.

Voor vragen of contact kunt u contact opnemen met Merel van Zuilen.
Emailadres: merel@localhost

Wat anderen zeggen

Een moeder van een bewoner:

‘Mijn jongvolwassen dochter krijgt hier de aangepaste communicatie en de omgeving die ze nodig heeft. Ik ben opgelucht en mag nu een stukje loslaten’. 

Een persoonlijk begeleider:

‘Hier wil ik werken, want hier kun je met de bewoner sturen naar de toekomst’.

Een begeleid bewoner:

‘Bij Stellaluna sta ik in contact met mijn omgeving. Ik kan de verbinding met hen aangaan’.